Quy trình đào tạo giúp việc nhà văn phòng

Nhu cầu đào tạo là khoảng cách giữa những gì hiện có và những gì mong muốn trong tương lai xét về khía cạnh thái độ của người quản lý và người lao động trong doanh nghiệp.

A. ĐÀO TẠO GIÚP VIỆC NHÀ – TẠP VỤ VĂN PHÒNG

1. Thời gian đào tạo: 3 ngày (06 buổi).

2. Nội dung đào tạo:

3. Kiểm tra, đánh giá sau khóa đào tạo.

B. ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC THEO GIỜ

1. Thời gian đào tạo: 5 buổi

2. Nội dung đào tạo:

3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân viên sau khóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *